Stolarka przeciwpożarowa i dymoszczelna

W ciągu ostatnich lat wzrasta świadomość zagrożeń pożarowych w budynkach mieszkalnych, gmachach użyteczności publicznej oraz przemysłowych. W obiektach, w których przebywa duża ilość osób, powinny być zatem spełnione określone kryteria bezpieczeństwa.

Podstawową funkcją, jaką spełnia stolarka przeciwpożarowa, jest oddzielenie od siebie stref pożarowych. Powstrzymuje rozprzestrzenianie się ognia i dymu, dzięki czemu zmniejsza się stopień zniszczenia obiektu oraz umożliwia szybką ewakuację.